ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αλλαγή προϊόντος, μέσα σε 15 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής του, στην περίπτωση που:

1) Το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε

2) Το προϊόν είναι σε νούμερο που δεν σας ταιριάζει

3) Το προϊόν είναι ελαττωματικό

4) Επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή για προσωπικούς λόγους

 Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε αρχικά με το αρμόδιο τμήμα του Eshop στο amelieaccess@gmail.com ή στο 210 9919529, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή και τον λόγο της αλλαγής ή της επιστροφής τους. Αλλαγές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές αν δεν προηγηθεί επικοινωνία με το παραπάνω αρμόδιο τμήμα του Eshop. Τα έξοδα αποστολής για τις επιστροφές επιβαρύνουν τον πελάτη. Εξαίρεση αποτελούν τα ελαττωματικά προϊόντα ή λάθος στην παραγγελία με υπαιτιότητα της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης υποχρεούστε να αποστείλετε το/τα προϊόν/ντα στην αρχική του/τους κατάσταση και εφόσον δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (προστατευτικά, καρτελάκια, ετικέτες), συνοδευόμενο/α απαραιτήτως με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση. Amelie Fashion, Λ. Βουλιαγμένης 581, 164 52, Αργυρούπολη.

Στα προϊόντα προσφοράς γίνονται δεκτές οι επιστροφές με σκοπό την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος. Δεν γίνονται δεκτές όμως οι αλλαγές.